بخش ICU | بیمارستان عرفان

بخش ICU

در بیمارستان عرفان چهار بخش ICU که شامل ICUG، ICUS، ICU Open Heart و Post ICU می باشد، با ظرفیت … تخت در نظر گرفته شده است. ساختار این بخش مطابق آخرین استانداردهای جهانی بوده و با وجود دستگاه های تأمین کننده هوای استریل و استفاده از نور طبیعی، محیطی مناسب برای بیماران فراهم شده است.

بخش ICU مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات و مانیتورینگ مرکزی بوده و آماده پذیرش و ارائه خدمات به بیماران بد حال در طی 24 ساعت می باشد. پرسنل مجرب و دلسوز این بخش، به طور مرتب آموزش های لازم را طی کنفرانس-های داخلی بیمارستان یا کنفرانس های عمومی، کسب می کنند.

مشخصه های ویژه بخش

ISUS بخش :

 • پارتیشن بندی بین تخت ها
 • بیماران حداقل هفته ای دو تا سه بار حمام می شوند
 • تعداد تخت‌ها متناسب با نیروهای پرستاری و کمک بهیار است
 • انجام آموزشهای درون بخش برای پرستاران و کمک بهیاران
 • دو اتاق ایزوله
 • ساعات ملاقات در ساعات 5-4 بعد از ظهر آزاد است

خدمات تخصصی ارائه شونده

 • کلیه بیماران پس از جراحی های مختلف قلب،مغز، شکم و… نیاز به مانیتورینگ از جمله آنژیوگرافی،آنژیوپلاستی و… در این بخش کاور می شوند

مشخصه های ویژه بخش

جراحی قلب ISU بخش :

 • کلیه تخت هامجهز به مانیتورینگ، پالس اکسیمتری ، فشار خون، ترمومتر پوستی و ترمومتر آنال،
 • کابل ترنسدیوسر ورید مرکزی و فشار شریانی، اکسیژن سانترال و ساکشن مرکزی و گامکو می باشند

خدمات تخصصی ارائه شونده

 • انجام اکو کاردیوگرافی در بخش
 • انجام سونوگرافی های پرتابل در بخش
 • انجام برونکوسکوپی بویسه دستگاه برونکوسکوپ پرتابل در بخش
 • های پیشرفته توسط کلینیک زخم پیگیری و پانسمان می‌شوندSOREبیماران در صورت وجود SORE CARE

مشخصه های ویژه بخش

POST ISU بخش :

 • CCU این بخش شامل 16 اتاق و یازده تخت می‌باشد. بخش متخص بیماران قلبی می‌باشد. این بخش حدوداً تجهیزات را با سرویس ویژه دارد. کلیه تخت‌ها مجهز به سیسنم مانیتورینگ قلبی می‌باشند که با سیستم سانترال استیشن پرستاری وصل می باشد

خدمات تخصصی ارائه شونده

 • مانیتورینگ قلبی و ریوی
 • آمادگی بیماران قبل از جراحی قلب
 • جراحی قلب ICU انتقال بیماران جراحی قلب از
 • ICU انتقال بیماران قلبی با وضعیت مناسب از
 • بیماران ریکاوری از اتاق عمل با مراقبت خاص
 • آموزش و پیگیری منزل بیماران جراحی قلب و غیره

مشخصه های ویژه بخش

ISU G بخش :

 • از نکات برجسته این بخش پذیرش بدحال ترین بیماران با مراقبت های دائمی پرستاران مجرب،
 • وجود پزشک مقیم ICU در تمامی اوقات شبانه روز در بخش ،
 • تعداد بیشتر پرستاران به سبت تخت و بخش های بستری ،
 • کنترل دقیق و بررسی شرایط بیمار در تمامی اوقات شبانه روز ،
 • انجام حمام روزانه بیماران ،

خدمات تخصصی ارائه شونده

 • مراقبت از بیماران بد حال تنفسی و مغزی که نیاز به تهویه مکانیکی و کنترل دقیق علائم حیاتی دارند از جمله بیماران CVA , CRFو مسمومیت ها و کانسرها
 • ارزیابی سطح هوشیاری بیماران
 • تغییرات همودینامیک و الکترولیت ها، مراقبت از را های هوایی، تنفس،قلب و سیستم کلیوی بیماران

نحوه تعیین وقت برای حضور مراجعه کنندگان

 • نحوه وقت گیری:برای درخواست تعیین وقت ملاقات و یا تغییر آن با بخش مرتبط تماس حاصل نمایید.
 • ساعات حضور پزشکان:

گروه پزشکان


Copyright © 2014 Erfan Hospital.Provided by Sisarv