سعادت آباد، بین چهارراه سرو و بلوار شهرداری، خیابان شهید ریاضی بخشایش، بیمارستان عرفان
۲۳۰۲۱۰۰۰ (۹۸۲۱+)

امور بیمه و صورتحساب

insurance1

 • بانک رفاه
 • بانک کشاورزی
 • بانک سپه
 • بانک صنعت و معدن
 • بانک مسکن
 • بانک توسعه صادرات ایران
 • صنایع ملی مس ایران
 • شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • بانک سازمان بازنشستگی شرکت نفت

 • بیمه دی
 • بیمه فولاد
 • بیمه کمک رسان ایران (SOS)
 • بیمه گروه دایا
 • بیمه هواپیمایی آسمان
 • بانک مرکزی
 • بانک ملی
 • بانک ملت
 • بانک تجارت

 • بیمه دانا
 • بیمه ايران
 • بیمه سینا
 • بیمه آسیا
 • بیمه البرز
 • بیمه پارسیان
 • بیمه سامان
 • بیمه ملت
 • بیمه رازی

تعرفه داخلی بیمارستان