سعادت آباد، بین چهارراه سرو و بلوار شهرداری، خیابان شهید ریاضی بخشایش، بیمارستان عرفان
۲۳۰۲۱۰۰۰ (۹۸۲۱+)

دفتر تلفن

بخش‌های بیمارستانشماره تلفن
اورژانس۲۳۰۲۱۶۶۵ (۲۱ ۹۸+)
کلینیک۲۲۳۵۸۴۳۱ (۲۱ ۹۸+)
کلینیک غدد۲۲۳۵۵۹۲۵ (۲۱ ۹۸+)
کلینیک درد۲۳۰۲۱۷۶۴ (۲۱ ۹۸+)
کلینیک زخم و استومي۲۳۰۲۱۷۰۰ (۲۱ ۹۸+)
بخش لقاح مصنوعی (ژیوار)۴_۲۲۳۵۹۱۵۳(۲۱ ۹۸+)
بخش دیالیز۲۳۰۲۱۶۵۲ (۲۱ ۹۸+)
بخش فیزیوتراپی۲۲۳۵۷۳۸۰ (۲۱ ۹۸+)
بخش تصویربرداری و سونوگرافي۲۲۳۵۸۸۲۹ (۲۱ ۹۸+)
بخش CT-SCAN و MRI۲۲۳۵۸۴۹۴ (۲۱ ۹۸+)
مرکز تخصصی پوست، کاشت مو، زیبایی و لیزر۲۳۰۲۱۷۰۷ (۲۱ ۹۸+)
داروخانه۲۳۰۲۱۱۵۶ (۲۱ ۹۸+)
آزمایشگاه۲۳۰۲۱۶۶۳ (۲۱ ۹۸+)
پاتولوژی۲۳۰۲۱۶۶۰ (۲۱ ۹۸+)