آنوفل

#

درباره مالاریا بیشتر بدانید

مالاریا چیست؟ مالاریا یک بیماری خطرناک است که به طور معمول از طریق نیش آلوده پشه آنوفل منتقل می شود. این پشه آلوده، انگل پلاسمودیم را به خون شما وارد می کند. وقتی که این انگل وارد بدن می شود، به سمت کبد حرکت کرده و در آن جا رشد پیدا می کند. بعد از چند روز، انگل بالغ وارد جریان خون می شود و شروع به آلوده کردن گلبول…