تخمک گذاری

#

لقاح مصنوعی: اثرات جانبی، خطرات و میزان موفقیت

لقاح مصنوعی نوعی تکنولوژی کمک باروری یا assisted reproductive technology (ART) است. لقاح مصنوعی فرآیند لقاحی است که طی آن به صورت مصنوعی در آزمایشگاه، تخمک و اسپرم را با هم ترکیب می کنند و سپس جنین را به رحم انتقال می دهند. لقاح مصنوعی برای درمان بیماران نابارور با ویژگی های زیر مناسب است: بیمارانی با لوله رحم بسته یا آسیب دیده ناباروری مردان شامل اسپرم با حجم یا…

#

هورمون شیر نیز باعث ناباروری می شود

هورمون شیر نیز باعث ناباروری می شود 30 درصد از ناباروری ها در زنان در اثر اختلالات هورمونی ایجاد می شود. به این معنا که در اثر اشکالات تخمک گذاری یا تنظیم هورمون ها، یک هورمون خاص بسیار بیشتر از حالت نرمال یا کمتر از مقدار لازم تولید می شود. اگر نتایج سونوگرافی طبیعی باشد، اولین گام برای تشخیص علت ناباروری آزمایشات هورمونی است. این تست ها در زمان های…