ناباروری

#

برترین روش‌های مدرن تعیین جنسیت

روش‌های درمان ناباروری می‌توانند از جمله راه‌هایی باشند که برای انتخاب جنسیت کودک شما به کار روند. روش‌های تلقیح مصنوعی (Artificial Insemination – AI) و لقاح مصنوعی یا لقاح آزمایشگاهی (In Vitro Fertilisation – IVF)، هر دو از روش‌های مورد استفاده در درمان ناباروری هستند که می‌توانند از تکنیک‌های انتخاب جنسیت جنین نیز محسوب شوند. این روش‌ها نیازمند صرف وقت و پول قابل توجهی هستند و اغلب لازم است تا…

#

پزشکان استرالیایی، تحولی شگرف در فناوری IVF به وجود آوردند

در اولین هفته از سپتامبر 2013، تیمی از پزشکان در مرکز IVF و بیمارستان سلطنتی ملبورن موفق به ایجاد تحولی شگرف در زمینه لقاح مصنوعی شدند. این تیم متخصص توانست برای اولین بار در جهان، با استفاده از یک فناوری نوین، امکان رشد تخمک‌های جدیدی را در داخل بافت تخمدان پیوند شده به دیواره شکم فراهم نماید و از این طریق به خانم ناباروری کمک کند تا حامله شود. پزشکان…