کلیه

#

اثراتی که دیابت بر روی کلیه می‌گذارد (۲۰ اسفند روز جهانی کلیه)

دیابت قندی که معمولا دیابت نامیده می‌شود، بیماری است که در آن بدن شما یا به اندازه کافی انسولین نمی‌سازد یا نمی‌تواند از مقادیر انسولین طبیعی به درستی استفاده کند. دیابت انواع مختلفی دارد. شایع‌ترین آن دیابت نوع ۱ و دیابت نوع ۲ است. دیابت نوع ۱ در کودکان رخ می‌دهد که به دیابت وابسته به انسولین یا دیابت شروع شونده در نوجوانی-کودکی نیز مشهور است. دیابت نوع ۲ بیشتر…