دیابت

#

تاثیر ورزش کردن بر روی سلامت جسم و روان

در دهه های اخیر، فعالیت های فیزیکی مردم در کشورهای توسعه یافته شاهد روندی رو به کاهش بوده است. در اکثر مردم این کمبود فعالیت های بدنی شامل عدم تحرک در کار، فعالیت های روزمره، حمل و نقل و اوقات فراغت و تفریحات می شود. اگر چه احتمال بروز بیماری و نوع بیماری با توجه به جغرافیا و منطقه زندگی افراد ممکن است متفاوت باشد، اما این حقیقت که عدم…

#

وزن طبیعی نوزاد هنگام تولد

وزن نوزاد هنگام تولد، وزن او درست بعد از به دنیا آمدن است. نوزادی که در هنگام تولد کمتر از 2500 گرم وزن داشته باشد، وزن پایینی دارد. همچنین نوزادی که وزنش هنگام تولد از 4000 گرم بیشتر باشد وزن بالایی دارد. وزن متوسط نوزادان در هنگام تولد 3400 گرم است. این در حالی است که بازه نرمال وزن نوزادان هنگام تولد بین 2500 تا 4000 گرم است و تنها…