X

آموزش به بیمار

اخبار و رویدادهای بیمارستان عرفان

آموزش به بیمار

آموزش به بیمار مجموعه تجربیاتی درمانی است که تأثیری مثبت بر آگاهی، عملکرد در خود مراقبتی داشته باشد.
امروزه آموزش به بیمار نه تنهایک مهارت بلکه یک مسؤلیت است و جزو نیازهای اساسی بیماران و از مهمترین حقوق آنها محسوب می شود.
 بیماران نیاز دارند بدانند چه وقت ، چگونه وچرا باید شیوه زندگی خود را تغییر دهند.

سعی ما در آموزش به بیماران این است که آنها آنچه راباید انجام دهند اما نمیدانند چگونه انجام دهند را بیاموزیم.
ما به آنها کمک می کنیم مهارتها و تواناییهای خود را شناسایی کنند و از افرادی که می توانند آنها را بالابردن سطح سلامت یاری کنند بهره گیرند.

این آموزش ها بر اساس نیازهای فردی و موقعیت خاص بیمار طراحی و اجرا می شود تا تغییرات مطلوب رفتاری را ایجاد کند. این کار نیازمند تلاش گروهی تیم مراقبتی است و امروزه از مهمترین نقش های پرستاران و از اجزاء ضروری مراقبت های پرستاری محسوب می شود.

 

اهداف آموزش به بیمار:

 1. حفظ و ارتقاء سلامتی و پیشگیری از بیماری
 2. بازگشت به سلامتی
 3. سازگاری با اختلال در عملکرد

بیماران یاد می گیرند وقتی که:

 1. احساس کنند در فرایند آموزش - یادگیری مشارکت فعالی دارند.
 2. آنچه را که نیاز دارند، به آنها آموزش می دهند.
 3. به آنها فرصت داده می شود ایده ها، عقاید و نگرانی های خود را ابراز کنند
 4. به آنها فرصت داده می شود خودشان را بررسی کنند. به آنان زمان می دهند تا آنچه را که اشتباه انام می دهند یا فراموش می کنند به یاد بیاورند و با روش صحیح انجام دهند.
 5. بین آنها و تیم درمانی اعتماد و احترام وجود داشته باشد.
 6. می فهمند پرستاران به تنهائی تصمیم نمی گیرند و نقش حمایتی شان را در کنار نقش آموزشی خود اجرا می کنند.
NO Image:
راهنماهای آموزشی کرونا (کووید 19)
 • فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کووید19 در کودکان

  فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کووید19 در کودکان

  تهیه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  معاونت بهداشت - معاونت درمان

 • روش دفع صحیح زباله های خانگی در ایام شیوع کرونا

  فیلم آموزشی ساخته شده توسط

  سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

 • تغذیه در دوران واکسیناسیون بر علیه ویروس کرونا

  تغذیه در دوران واکسیناسیون بر علیه ویروس کرونا

  دفتر بهبود تغذیه جامعه. معاونت بهداشت. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 • مدیریت ترومبوز - ترومبوسایتوپنی ناشی از واکسن کووید 19

  مدیریت ترومبوز - ترومبوسایتوپنی ناشی از واکسن کووید 19

  دستورالعمل کمیته علمی کشوری کووید

 • راهنمای مدیریت درمان بیماران کووید ۱۹

  راهنمای مدیریت درمان بیماران کووید ۱۹

  کمیته علمی کرونا، معاونت درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 • آموزش بعد از ترخیص بیماران مبتلا به کووید-19

  آموزش بعد از ترخیص بیماران مبتلا به کووید-19

  شبکه ملی تحقیقات بیماری تنفسی

 • چالشها، راهکارها و ضوابط اجرای حمایتهای تغذیه ای و تداخلات غذایی در دارودرمانی کووید ۱۹

  چالشها، راهکارها و ضوابط اجرای حمایتهای تغذیه ای و تداخلات غذایی در دارودرمانی کووید ۱۹

  دفتر بهبود تغذیه جامعه
  معاونت بهداشت

 • ترک دخانیات یک ضرورت برای پیشگیری از کرونا ویروس

  ترک دخانیات یک ضرورت برای پیشگیری از کرونا ویروس

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  معاونت بهداشت

  دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات

  دفتر آموزش و ارتقای سلامت

  مرکز سلات محیط و کار

دی ان ان