X

کلینیک غدد

کلینیک غدد

 

کلینیک غدد بیمارستان عرفان شامل دو بخش غدد و تغذیه است و بیمارانی را که دارای بیماری‌های غدد درون ریز شامل بیماری‌های غده هیپوفیز، تیروئید، غدد فوق کلیوی، اختلالات غدد جنسی و بیماری‌های متابولیک مانند اختلالات قند خون، چربی خون، اختلالات کلسیم استخوان هستند، مراجعه و مورد درمان قرار می‌گیرند.

از خصوصیات بخش غدد می‌توان به حضور پزشکان برجسته اشاره کرد که در سطح بین المللی شناخته شده هستند. همچنین فرآیند پذیرش، تشخیص و درمان بیمار بسیار منظم و ساختار یافته انجام می‌شود.

 

 

 

دی ان ان