X

بخش مراقبت‌های ویژه قلبی

بخش مراقبت‌های ویژه قلبی

 

بیمارستان عرفان دارای بخش مراقبت های ویژه قلبی کامل و مجهز است که در طبقه چهارم واقع شده است. این بخش بر اساس آخرین استانداردهای فیزیکی – تجهیزاتی طراحی شده است. بیماران از اورژانس، سایر بخش های بیمارستان و یا بعد از آنژیوگرافی، در این بخش بستری و ویزیت می شوند.

حضور پزشکان مجرب، مراقبت های مسئولانه و وجود تجهیزات پیشرفته و کارا از نکات ارزشمند این بخش می باشد

 

 

دی ان ان