X

پمفلت های آموزشی و اطلاع رسانی بیمارستان عرفان

پمفلت و بروشور های آموزشی و اطلاع رسانی بیمارستان عرفان
 • 3

  پمفلت های آموزشی

   پمفلت نوعی رسانه آموزشی است.  این رسانه می تواند آموزشی، هشدار دهنده و یا تبلیغاتی باشد. کم حجم بوده و برای مطالعه از حوصله شخص مطالعه کننده خارج نیست. پمفلت به عنوان یک تقویت کننده یادگیری برای جلسات گروهی و آموزشهای فردی مورد استفاده واقع میشود. 

 • 5

  بروشورهای مراقبتی4

  خودمراقبتی یکی از مهارت های زندگی است که کمک می کند تا نوجوان بتوانند مسیر زندگی را بهتر و با خطرات و آسیب‌های اجتماعی کمتری طی کنند و درصد موفقیتشان در زندگی را بالا ببرند. بروشورهای مراقبتی شما را از تهدیدها و نقاط آسیب پذیر آگاه می نماید.

   

 

 • 1

  معرفی خدمات بیمارستان1

  بروشورهایی جهت معرفی خدمات قابل ارائه بیمارستان عرفان در این قسمت آماده گردیده است. که با دانلود و داشتن آنها میتوانید از کلیه خدمات درمانی، بهداشتی و مراقبتی مطلع شده و در صورت نیاز بهره مند شوید.

 • 2

  معرفی تکنولوژی‌های پزشکی

  با توجه به پیشرفت علم در عرصه پزشکی، دسترسی به تکنولوژی های به روز جهت ارائه خدمات بهتر و سریعتر الزامی می باشد.  گروه بیمارستانی عرفان همواره با وردات این تکنولوژی و بهره مندی از متخصصان خبره توانسته خود را با طلایه داران این صنعت همگام نماید.

 
دانلود کلیه مطالب آموزشی و محتوای الکترونیکی را از این لینک بدست آورید
 
ارتوپدی

بیمارستان عرفان

آندوسکوپی سینوس

شماره سند : EH-TP-051
تاريخ بازنگري: 15 / 04 / 99
تاريخ ابلاغ: 15 / 05 / 1400
واحد آموزش
آدرس : سعادت آباد ،ميدان سرو ، سرو غربي، خيابان
رياض بخشايش
تلفن : 3-23021000

بیمارستان عرفان

تعویض مفصل زانو

شماره سند : EH-TP-051
تاريخ بازنگري: 15 / 04 / 99
تاريخ ابلاغ: 15 / 05 / 1400
واحد آموزش
آدرس : سعادت آباد ،ميدان سرو ، سرو غربي، خيابان
رياض بخشايش
تلفن : 3-23021000
www.Erfanhospital.ir

بیمارستان عرفان

تعویض مفصل لگن

شماره سند : EH-TP-051
تاريخ بازنگري: 15 / 04 / 99
تاريخ ابلاغ: 15 / 05 / 1400
واحد آموزش
آدرس : سعادت آباد ،ميدان سرو ، سرو غربي، خيابان
رياض بخشايش
تلفن : 3-23021000
www.Erfanhospital.ir

بیمارستان عرفان

تنگی کانال نخاعی

شماره سند : EH-TP-051
تاريخ بازنگري: 15 / 04 / 99
تاريخ ابلاغ: 15 / 05 / 1400
واحد آموزش
آدرس : سعادت آباد ،ميدان سرو ، سرو غربي، خيابان
رياض بخشايش
تلفن : 3-23021000
www.Erfanhospital.ir

بیمارستان عرفان

شکستگی استخوان ران

شماره سند : EH-TP-850
11/40/ تاريخ بازنگري: 99
9044/49/ تاريخ ابلاغ: 99
واحد آموزش
آدرس : سعادت آباد ،ميدان سرو ، سرو غربي، خيابان
رياض بخشايش
تلفن : 3 - 13419444
www.Erfanhospital.ir

بیمارستان عرفان

ورزش های تقويت لگن

شماره سند : EH-TP-051
تاريخ بازنگري: 15 / 04 / 99
تاريخ ابلاغ: 15 / 05 / 1400
واحد آموزش
آدرس : سعادت آباد ،ميدان سرو ، سرو غربي، خيابان
رياض بخشايش
تلفن : 3-23021000
www.Erfanhospital.ir

 

بلوک زایمان ,زنان

بیمارستان عرفان

راهنمای تغذیه با شیر مادر

شماره سند : EH -TP -041
تاريخ بازنگري: 15 / 04 / 99
تاريخ ابلاغ: 15 / 05 / 1400
واحد آموزش
آدرس : سعادت آباد ،ميدان سرو ، سرو غربي،
خيابان رياض بخشايش
تلفن : 3-23021000
www.Erfanhospital.ir

بیمارستان عرفان

تغذیه پس از زایمان

شماره سند : EH -TP -042
تاريخ بازنگري: 15 / 04 / 99
تاريخ ابلاغ: 15 / 05 / 1400
واحد آموزش
آدرس : سعادت آباد ،ميدان سرو ، سرو غربي،
خيابان رياض بخشايش
تلفن : 3-23021000
www.Erfanhospital.ir

بیمارستان عرفان

زایمان

شماره سند : EH-TP-340.
11/40/ تاريخ بازنگري: 99
9044/49/ تاريخ ابلاغ: 99
واحد آموزش
آدرس : سعادت آباد ،ميدان سرو ، سرو غربي، خيابان
رياض بخشايش
تلفن : 3 - 13419444
www.Erfanhospital.ir

بیمارستان عرفان

زایمان طبیعی

 

شماره سند : EH -TP -044
تاريخ بازنگري: 15 / 04 / 99
تاريخ ابلاغ: 15 / 05 / 1400
واحد آموزش
آدرس : سعادت آباد ،ميدان سرو ، سرو غربي، خيابان
رياض بخشايش
تلفن : 3-23021000
www.Erfanhospital.ir

بیمارستان عرفان

سزارین

شماره سند : EH-TP-045
11/40/ تاريخ بازنگری: 99
9044/49/ تاريخ ابلاغ: 99
واحد آموزش
آدرس : سعادت آباد ،میدان سرو ، سرو غربي، خیابان
رياض بخشايش
تلفن : 3 - 13419444
www.Erfanhospital.ir

بیمارستان عرفان

غربالگری شنوایی نوزادان آموزش مادران باردار

شماره سند : EH-TP-046
11/40/ تاريخ بازنگري: 99
9044/49/ تاريخ ابلاغ: 99
واحد آموزش
آدرس : سعادت آباد ،ميدان سرو ، سرو غربي، خيابان
رياض بخشايش
تلفن : 3 - 13419444
www.Erfanhospital.ir

بیمارستان عرفان

فشار خون حاملگي
PPH

شماره سند : EH-TP-050
11/40/ تاریخ بازنگری: 99
9044/49/ تاریخ ابلاغ: 99
واحد آموزش
آدرس : سعادت آباد ،میدان سرو ، سرو غربی، خیابان
ریاضی بخشایش
تلفن : 3 - 13419444
www.Erfanhospital.ir

بیمارستان عرفان

کرون

شماره سند : EH -TP -024 تاريخ بازنگري: 15 / 04 / 99 تاريخ ابلاغ: 15 / 05 / 1400 واحد آموزش
آدرس : سعادت آباد ،ميدان سرو ، سرو غربي، خيابان
رياض بخشايش
تلفن : 3-23021000
www.Erfanhospital.ir

بیمارستان عرفان

كيست تخمدان

شماره سند : EH-TP-047
تاريخ بازنگري: 15 / 04 / 99
تاريخ ابلاغ: 15 / 05 / 1400
واحد آموزش
آدرس : سعادت آباد ،ميدان سرو ، سرو غربي، خيابان رياض
بخشايش
تلفن : 3-23021000
www.Erfanhospital.ir

بیمارستان عرفان

مزاياى تماس پوست با پوست مادر و نوزاد
بلافاصله بعد از تولد و اولين تغذيه با شير مادر

شماره سند : EH -TP -048
تاريخ بازنگري: 15 / 04 / 99
تاريخ ابلاغ: 15 / 05 / 1400
واحد آموزش
آدرس : سعادت آباد ،ميدان سرو ، سرو غربي، خيابان
رياض بخشايش
تلفن : 3-23021000
www.Erfanhospital.ir

بیمارستان عرفان

مشكلات شايع دوران بارداری

شماره سند : EH-TP-049
تاريخ بازنگري: 15 / 04 / 99
تاريخ ابلاغ: 15 / 05 / 1400
واحد آموزش
آدرس : سعادت آباد ،ميدان سرو ، سرو غربي، خيابان
رياض بخشايش
تلفن : 3 - 23021000
www.Erfanhospital.ir
دی ان ان