X

آموزش به بیمار

اخبار و رویدادهای بیمارستان عرفان

آموزش به بیمار

آموزش به بیمار مجموعه تجربیاتی درمانی است که تأثیری مثبت بر آگاهی، عملکرد در خود مراقبتی داشته باشد.
امروزه آموزش به بیمار نه تنهایک مهارت بلکه یک مسؤلیت است و جزو نیازهای اساسی بیماران و از مهمترین حقوق آنها محسوب می شود.
 بیماران نیاز دارند بدانند چه وقت ، چگونه وچرا باید شیوه زندگی خود را تغییر دهند.

سعی ما در آموزش به بیماران این است که آنها آنچه راباید انجام دهند اما نمیدانند چگونه انجام دهند را بیاموزیم.
ما به آنها کمک می کنیم مهارتها و تواناییهای خود را شناسایی کنند و از افرادی که می توانند آنها را بالابردن سطح سلامت یاری کنند بهره گیرند.

این آموزش ها بر اساس نیازهای فردی و موقعیت خاص بیمار طراحی و اجرا می شود تا تغییرات مطلوب رفتاری را ایجاد کند. این کار نیازمند تلاش گروهی تیم مراقبتی است و امروزه از مهمترین نقش های پرستاران و از اجزاء ضروری مراقبت های پرستاری محسوب می شود.

 

اهداف آموزش به بیمار:

  1. حفظ و ارتقاء سلامتی و پیشگیری از بیماری
  2. بازگشت به سلامتی
  3. سازگاری با اختلال در عملکرد

بیماران یاد می گیرند وقتی که:

  1. احساس کنند در فرایند آموزش - یادگیری مشارکت فعالی دارند.
  2. آنچه را که نیاز دارند، به آنها آموزش می دهند.
  3. به آنها فرصت داده می شود ایده ها، عقاید و نگرانی های خود را ابراز کنند
  4. به آنها فرصت داده می شود خودشان را بررسی کنند. به آنان زمان می دهند تا آنچه را که اشتباه انام می دهند یا فراموش می کنند به یاد بیاورند و با روش صحیح انجام دهند.
  5. بین آنها و تیم درمانی اعتماد و احترام وجود داشته باشد.
  6. می فهمند پرستاران به تنهائی تصمیم نمی گیرند و نقش حمایتی شان را در کنار نقش آموزشی خود اجرا می کنند.
NO Image:
دی ان ان