X

بخش آنژیوگرافی Cath Lab

امکانات درمانی / اتاق‌های عمل عرفان / بخش آنژیوگرافی Cath Lab
بخش آنژیوگرافی

 

در بخش آنژيوگرافی (تشخيص) و آنژيوپلاستی (درمان) قلب، مغز، كليه، عروق پا و غيره با استفاده از پيشرفته‌ترين و مدرن‌ترين دستگاه آنژيو انجام می‌شود. با تشخيص ميزان گرفتگی عروق، در صورتی كه لازم باشد دارو و رژيم غذايی خاص به بيمار داده شده و در موارد خاص آنژيوپلاستی صورت می‌گيرد كه اين عمليات با استفاده از بالون (امداد كوتاه مدت) و يا استنت (امداد بلند مدت) قابل اجرا خواهد بود. قبل از انجام آنژيوگرافی، نياز به انجام اكو و تست ورزش است كه اين موارد در كلينيك انجام خواهد گرفت.

 

در كنار دستگاه آنژيوگرافی، ساير تجهيزات مورد نياز اعم از دستگاه اكو، دستگاه نوار قلب و دستگاه ECT (برای اندازه‌گيری زمان انعقاد خون و ميزان رقت آن) وجود دارد كه از مدرن‌ترين نمونه‌های موجود هستند.

از ويژگی‌های منحصر به فرد اين بخش می‌توان به انجام عمليات آنژيو از طريق دست، به جای شريان فمورال اشاره نمود كه در ساير مراكز، كمتر به اين شكل انجام می‌گيرد. از مزايای استفاده از اين تكنيك كاهش دوره بستری بيمار است.

همچنين در اين مركز انواع بالون‌ها و استنت‌های روز جهان وجود دارد كه بسته به شرايط بيمار مانند سن، ابتلا به ديابت و موارد ديگر، نوع مناسب برای هر بيمار، به صورت خاص، انتخاب می‌شود. اين امر در مورد Guide Wire و كاتترهای مورد استفاده در اين مركز نيز رعايت شده است.

فضای بخش آنژيو به گونه‌ای طراحی شده است كه يك محيط آرام و كم تنش را برای بيمار و پرسنل فراهم می‌نمايد كه در اين راستا بكارگيری سيستم تهويه مناسب در اين محيط نيز از اهميت بسزايی برخوردار است.

 

 

DNNGo.DNNGalleryPro
  • مشخصه های ویژه
  • بروشور معرفی بخش
  • پمفلت های مرتبط

مشخصه های ویژه

بروشور معرفی بخش

پمفلت های مرتبط

دی ان ان