X

بخش اورژانس

امکانات درمانی / بخش ها / بخش اورژانس

بخش اورژانس بیمارستان عرفان
این واحد به صورت 24 ساعته در حال ارائه خدمات درمانی به مراجعین می باشد.

 

رئیس بخش اورژانس بیمارستان عرفان: آقای دکتر عبدی

سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان عرفان: سرکار خانم مطیعی

شماره مستقیم بخش اورژانس : 982123021665+ | 982123021664+

مکان قرارگیری در بیمارستان: طبقه همکف با دسترسی مستقیم


بیمارستان فوق تخصصی عرفان در بخش اورژانس تلاش دارد تا با همکاری و کمک تیم اورژانس، بهترین مراقبت درمانی را به هموطنان خویش ارائه دهیم .

از همین رو لازم است توجه شما را به نکات زیر جلب نمائیم.

این واحد از نظر ساختاری شامل:

 • اتاق تریاژ
 • اتاق تریاژ تنفسی و اطفال
 • اتاق CPR
 • اتاق ویزیت پزشکان اورژانس
 • اتاق مدیریت اورژانس
 • پذیرش و صندوق اورژانس
 • اتاق عمل سرپائی
 • اتاق دارودهی
 • اتاق مهمانداری
 • سرویس بهداشتی

محل استقرار همکاران انتظامات جلوی درب ورودی اورژانس در داخل بیمارستان است که 24 ساعته پاسخگوی شما مراجعین محترم می باشند.

 • در بخش اورژانس 10 تخت بستری و یک تخت تحت نظر اطفال و 6 تخت مراقبت های حاد وجود دارد.که یکی از تخت های مراقبت های حاد در اتاق خصوصی دارای سرویس بهداشتی و حمام نیز می باشد.
 • تخت ها تماماً مجهز به دستگاه مانیتورینگ سانترال، فلومتر و ساکشن سانترال می باشند و در هر قسمت اورژانس نیز مانتیور متصل به استیشن پرستاری جهت کنترل علائم حیاتی بیماران وجود دارد.

 

ساعت کاری پزشکان بخش اورژانس

پزشک عمومی (GP) از ساعت 7 صبح تا 13 و از ساعت 22 الی 7 صبح و پزشک طب اورژانس از ساعت 13 تا 22 به صورت مداوم حضور دارند.

همچنین متخصص اطفال در روزهای عادی هفته از ساعت 20 الی 7 صبح و روزهای پنج شنبه از ساعت 14 الی 7 صبح و روزهای تعطیل به صورت تمام وقت جهت ویزیت اطفال در اورژانس و در اتاق اطفال حضور دارند.

سرپرستار بخش هر روز صبح از ساعت 7 صبح الی 14 جوابگوی مراجعین می باشد.

در هر شیفت کاری یک مسئول شیفت مستقر می باشدکه پذیرش بیماران را مدیریت می نماید.

نحوه پذیرش بیماران در اورژانس
 • مراجعه بیمار به تریاژ با پای خویش جهت گرفتن علائم حیاتی یا نوار قلب و تجدید نسخه
 • مراجعه بیمار به تریاژ با پای خویش یا توسط همراه به واحد تریاژ که بعد از اخذ شرح حال از بیمار توسط پرستار تریاژ و بعد از ویزیت پزشک تعیین تکلیف با شرایط ذیل می گردند.
 1. بعد از معاینه با نسخه داروئی مرخص میگردد.
 2. بعد از معاینه با توجه به دستور پزشک ، بیمار نیاز دارد که حداکثر به مدت 6 ساعت تحت نظر قرار گرفته و بعد از STABLE  شدن با نسخه دارئی ترخیص می گردد.
 3. بعد از معاینه با توجه به دستور پزشک ، بیمارحداکثر به مدت 12 ساعت بستری در اورژانس می گرددو بعد از ارائه اقدامات درمانی با نسخه داروئی مرخص گردد.
 4. بعد از معاینه با توجه به دستور پزشک اورژانس بیمار نیاز به اقدامات درمانی بیشتر و بستری به مدت طولانی تری دارد که در سرویس متخصص آنکال تشکیل پرونده داده و بستری می گردد و پس از هماهنگی های لازم به بخش مربوطه جهت ادامه درمان منتقل می شود.
 • مراجعه بیمار با آمبولانس از منزل یا از مراکز درمانی دیگر به شرح ذیل می باشد.
 1. قبل از انتقال بیمار به این مرکز لازم است که همراه بیمار با بیمارستان تماس گرفته و شرح حال بیمار را به مسئول شیفت اورژانس توضیح داده و بعد از هماهنگی با پزشک متخصص  آنکال بیمار با آمبولانس خصوصی انتقال یابد.
 2. جهت مراجعه بیمار از مراکز درمانی دیگر همراه داشتن مدارک درمانی از قبیل سونوگرافی،آزمایشات ،MRI ، CT  و ..... و شرح حال پزشکی از بیمارستان مبدا الزامی می باشدبعد از اخذ پذیرش و هماهنگی با سوپروایزر و پزشک متخصص آنکال بر حسب شرایط با آمبولانس خصوصی قابل انتقال می باشد.
نکات ضروری
 1. جهت پذیرش و تشکیل پرونده همراه داشتن کارت ملی بیمار ضروری می باشد.
 2. هنگام مراجعه به بیمارستان در صورت عدم توانایی بیمار جهت حرکت می توانید با ارائه مدارک شناسایی از حراست اورژانس ویلر برای جابه جائی بیمار تهیه نمائید و در صورت نیاز به بانکارد جهت جابه جایی بیماران با پرسنل اورژانس هماهنگی صورت می گیرد.
 3. بیمار می تواند به صورت 24 ساعته در کنار خویش همراه داشته باشد.(در صورتی که بیماری نیاز به همراه داشته باشد ولی به دلیل مشکلات نمی تواند از بستگان کسی در کنار بیمار قرار گیرد می توانید با بیمارستان هماهنگ کرده تا نیرویی به عنوان کمک در کنار بیمار قرار گیرد.)
 4. در صورت تمایل به تهیه غذا جهت همراه می توانید فیش غذا تهیه نمائید.
 5. بیماران در مراقبت حاد همراه ندارند و ساعت ملاقات 16 الی 17 با هماهنگی مسئول بخش و پرستار بالین بیمار می باشد.
 6. در مورد روند درمان می توانید از پرستار بالین بیمار سوال نمائید.
 7. اطلاعات پرونده بیماران خصوصی است و پرسنل مجاز نمی باشدکه این اطلاعات را در اختیار همراهان قرار دهند حتی اگر کادر درمان باشند.
 8. در صورتی که به هر دلیل بیمار در بخش اورژانس بیشتر از 12 ساعت ماندگاری داشته باشد بدون وقفه کلیه خدمات درمانی که لازم است ارائه می گردد.
سوالات متداول بخش اورژانس
 • برای تشکیل پرونده و پذیرش بیمار در اورژانس چه مدارک شناسایی لازم است؟

داشتن کارت ملی بیمار ضروری است

 • جهت بیماران بدحال که در بیمارستان دیگر بستری می باشند چگونه می توان از این مرکز پذیرش گرفت؟

از بیمارستان مبدا شرح حال پزشک معالج گرفته شود به همراه مدارک درمانی

 • مدارک درمانی مورد نیاز برای پذیرش بیماران بدحال که لازم است همراه داشته باشیم چیست؟

مدارک شامل سونوگرافی-جواب آزمایشات-MRI CT  و ........

 • آیا بیمار می تواند در مدت زمان بستری در اورژانس همراه داشته باشد؟

تنها یک نفر می تواند در کنار بیمار حضور داشته باشد.

 • در صورتی که به هر دلیلی بیمار را بخواهیم از این مرکز به مرکز دیگر ارجاع دهیم چه مراحلی باید طی شود؟

ابتدا باید با داشتن شرح حال از پزشک معالج این مرکز به بیمارستان مقصد مراجعه و با همراه داشتن شرح حال و مدارک درمانی لازم از مرکز مقصد پذیرش گرفته و با رضایت شخصی بیمارستان را به مرکز مقصد انتقال می دهند.

 • بیمارستان آمبولانس خصوصی دارد؟

بیمارستان با آمبولانس خصوصی سلامت همکاری دارد

 • نحوه ی تغذیه بیمار و همراه بیمار چگونه است؟

جهت بیمار بر حسب دستور پزشک سرو غذا انجام می گردد و جهت همراه بیمار نیز با تهیه فیش سرو غذا انجام می گردد.

 • چه اعمال جراحی در اتاق عمل اورژانس انجام می گردد؟

ترمیم زخم های سطحی-ختنه-انجام LP  و .....

دی ان ان