X

بخش مراقبت های ویژه قلب باز ICU OH

امکانات درمانی / بخش ها / بخش های ویژه / مراقبت های ویژه جراحی قلب (ICU-OH)
بخش مراقبت های ویژه قلب باز ICU OH

بخش بیماری های جراحی قلبی عروقی می باشد كه بیمار بعد از جراحی قلب به این بخش منتقل شده و نیاز به 2 یا 3 روز مراقبت های ویژه در این بخش می باشد و در صورت صلاحدید پزشك پس از بهبودی ، بیمار به بخش POST CCU انتقال داده می شود ؛ این بخش در طبقه 3 واقع شده است و شامل: 9 تخت جهت ارائه خدمات به بیماران می باشد. این بخش دارای راه ارتباطی مستقیم با اتاق عمل قلب بوده و پزشك متخصص بیهوشی در بخش حضور دائم دارد.

بخش مراقبت های ویژه قلب باز ICU OH

مدیر گروه و رئیس بخش: 

سرپرستار بخش: 

 


تلفن: 02123021000

آدرس : سعادت آباد، بین چهارراه سرو و بلوار شهرداری، خیابان شهید ریاضی بخشایش، بیمارستان عرفان، طبقه دوم 


امکانات 

اتاق های عمل بیمارستان عرفان
  • مشخه های ویژه
  • بروشور معرفی بخش
  • پمفلت های مرتبط

مشخصه های بخش مراقبت ویژه جراحی قلب باز

 

بروشور معرفی بخش

پمفلت های مرتبط

دی ان ان