X

بخش همودیالیز

امکانات درمانی / بخش ها / بخش همودیالیز
بخش همودیالیز

 

بخش همودیالیز بیمارستان فوق‌تخصصی عرفان با برخورداری از پزشکان فوق تخصص و پرسنل با تجربه و وجود دستگاه‌های همودیالیز پیشرفته و به روز در فضای فیزیکی مناسب و مشتمل بر دستگاه های همودیالیز آماده ارائه خدمت به بیماران همودیالیزی دائم، بیماران بستری در بخش‌های ویژه و بیماران بستری در سایر بخش‌ها است.

 

ویزیت مرتب و منظم پزشکان فوق تخصص که اساتید دانشگاه نیز هستند یکی از خصوصیات ویژه بخش همودیالیز بیمارستان عرفان است.

بخش همودیالیز در ۳ شیفت صبح، عصر و شب به بیماران همودیالیز دائم خدمات می‌دهد و در طول شبانه‌روز آماده سرویس‌دهی به بیماران با نارسایی حاد کلیه در اورژانس و سایر بخش‌های بیمارستان است.

 

 

 

دی ان ان