X

مراقبت‌های دارویی

امکانات درمانی / پاراکلینیک ها / مراقبت‌های دارویی

مراقبت‌های دارویی

داروخانه بیمارستان عرفان، تأمین کننده دارو و استوک جراحی مورد نیاز مراجعین محترم است. یکی از ویژگی‌های داروخانه بیمارستان، وجود کلیه تجهیزات و داروهای خاص پزشکی بوده که به دلیل قیمت بالا، در داروخانه سایر بیمارستان‌ها کمتر موجود است.

همچنین در صورتی که دارویی وجود نداشته باشد، داروخانه نسخه بیمار را از سایر مراکز تهیه می‌کند. در داروخانه بیمارستان عرفان، امکان تحویل داروهای گران قیمت با بیمه های طرف قرارداد وجود دارد.

 

 

 

دی ان ان