X

روانپزشکی

امکانات درمانی / گروه های تخصصی پزشکی / ادامه گروه های تخصصی / روانپزشکی
گروه روانپزشکی

در گروه روانپزشکی عرفان بررسی، ارزیابی و درمان اختلالات روانی و مشکلات رفتاری و فردی انجام می‌گیرد. ارزیابی روانپزشکی شامل ارزیابی نشانه‌های اختلال بر اساس DSM5، معاینه فیزیکی، انجام تست‌های روانی و تصویربرداری از مغز است. بعد از تشخیص اختلال، درمان به روش‌های دارو درمانی و روان درمانی فردی به روش‌های درمانی مناسب با شرایط خاص بیمار، انجام می‌گیرد.

از سایر خدمات ارائه شده در گروه روانپزشکی عرفان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

  •     درمان کلیه اختلالات روان مانند افسردگی، اضطراب، وسواس، اختلال دو قطبی و غیره
  •     روان درمانی شناختی – رفتاری (CBT)
  •     تشخیص و درمان وابستگی و اعتیاد به موبایل، اینترنت و فضای مجازی
  •     زندگی درمانی (Life Therapy)
  •     تشخیص و درمان اعتیاد و وابستگی به داروهای محرک و روان‌گردان و انواع مخدر
  •     روان درمانی پویا (روان درمانی پویشی)
  •     انواع روان درمانی
  •     روانسنجی (تست‌های روانی، هوش، شخصیت و غیره)
  •     الكتروشوک (ECT)

 

دی ان ان