X

بروشور کووید

دپارتمان آموزش / آموزش / کووید 19 / بروشور کووید

بروشورهای آموزشی کووید

 • راهنمای تغذیه در کرونا

  راهنمای تغذیه در کروناویروس

  (COVID-19)

  تهیه شده توسط: معاونت بهداشت . دفتر بهبود تعذیه جامعه

 • سبک زندگی جدید با توجه به اپیدمی ویروس کرونا

  سبک زندگی جدید با توجه به اپیدمی ویروس کرونا

  (COVID-19)

  تهیه شده توسط: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

 • کتابچه بازی کودک 6 تا 10 سال

  کتابچه بازی در منزل برای کودک 6 تا 10 سال

  (COVID-19)

  تهیه شده توسط: انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران

 • سلامت روان در بحران ویژه ارائه دهندگان خدمات درمانی

  سلامت روان در بحران ویژه ارائه دهندگان خدمات درمانی

  (COVID-19)

  تهیه شده توسط: معاونت بهداشت . دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

 • مقابله با استرس در زمان شیوع پاندمی کرونا

  مقابله با استرس در زمان شیوع پاندمی کرونا

  (COVID-19)

  تهیه شده توسط: معاونت بهداشت . دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

 • پوسترهای طب پیشگیری و ارتقاء سلامت

  پوسترهای طب پیشگیری و ارتقاء سلامت

  تهیه شده به سفارش دپارتمان آموزش

 • شیوع ناگهانی کرونا ویروس

  شیوع ناگهانی کرونا ویروس

  (COVID-19)

  حقوق، نقش و مسئولیت های پزشکان و مراقبان سلامت

 • آموزش مردمی

  آموزش مردمی

  (COVID-19)

  آموزش مردمی پیشگیری، کنترل و مراقبت در برابرکروناویروس جدید

 • راهنمای عزاداری فوت شدگان و مراسم خاکسپاری

  راهنمای عزاداری فوت شدگان و مراسم خاکسپاری

  (COVID-19)

 • راهنمای نظافت اتاق بیمار

  راهنمای نظافت اتاق بیمار

  (COVID-19)

 • هر آنچه باید درباره بارداری در دوران شیوع کرونا بدانید

  هر آنچه باید درباره بارداری در دوران شیوع کرونا بدانید

  (COVID-19)

  شماره 1

 • هر آنچه باید درباره بارداری در دوران شیوع کرونا بدانید

  هر آنچه باید درباره بارداری در دوران شیوع کرونا بدانید

  (COVID-19)

  شماره 2

 • مواجه با خانواده بیماران مشکوک یا مبتلا به ویروس کرونا

  مواجه با خانواده بیماران مشکوک یا مبتلا به ویروس کرونا

  (COVID-19)

  ویژه ارائه دهنگان خدمت درمانی

  تهیه شده توسط: گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دی ان ان