X

راهنمای صدور گواهی ولادت و فوت

راهنمای صدور گواهی ولادت نوزاد و فوت

راهنمای صدور گواهی ولادت نوزاد

  • پس از تولد نوزاد، منشی بخش جراحی زنان به اتاق مادر مربوطه مراجعه کرده و برگه مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی ولادت را تحویل وی می دهد.
  • اصل شناسنامه و اصل کارت ملی پدر و مادر تحویل بلوک زایمان می شود.
  • ثبت کدپستی در هنگام پذیرش مادر باردار الزامی است.
  • گواهی ولادت هر روز از ساعت 8 الی 13 پس از کنترل مدارک شناسایی و احراز هویت توسط مامای مربوطه صادر میگردد.
  • گواهی ولادت صادر شده، فقط به پدر و مادر نوزاد تحویل داده خواهد شد.
  • هنگام تحویل گواهی ولادت از پدر نوزاد در دفتر مربوطه امضا و اثر انگشت گرفته می شود و به مراکز صدور شناسنامه براساس آدرس منزل راهنمایی می گردند.
  • والدین محترم پس از 15 روز از صدور گواهی ولادت به مراکز ثبت احوال مراجعه نمایند.
توجه :
در صورت به همراه نداشتن شناسنامه های پدر و مادر از صدور گواهی ولادت معذوریم و هیچ کارت شناسایی دیگری جهت صدور گواهی ولادت پذیرفته نمی شود.
دی ان ان