منبع محتوا: مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها ، مرکز ملی بیماریهای عفونی در حال ظهور و عفونت مشترک (NCEZID) ، بخش ارتقای کیفیت مراقبت های بهداشتی (DHQP)

 medlineplus.gov

Espinosa JA ، Sawyer R. عفونت های محل جراحی. در: Cameron AM، Cameron JL، eds. درمان جراحی کنونی . ویرایش 13 فیلادلفیا ، PA: Elsevier: 2020: فصل 1337-1344
Kulaylat MN ، Dayton MT. عوارض جراحی. در: Townsend CM Jr، Beauchamp RD، Evers BM، Mattox KL، eds. درسنامه جراحی Sabiston . ویرایش 20 فیلادلفیا ، PA: Elsevier: 2017: فصل 12
Weiser MC ، Moucha CS. پیشگیری از عفونت محل جراحی. در: Browner BD، Jupiter JB، Krettek C، Anderson PA، eds. ترومای اسکلتی: علوم پایه ، مدیریت و بازسازی . ویرایش ششم فیلادلفیا ، PA: Elsevier: 2020: فصل 23