X

ایمنی بیمار

راهنمای مراجعین / قابل توجه بیماران / ایمنی بیمار
منشور ایمنی بیماران

 حدود یک قرن پیش فلورانس نایتینگل تأکید کرد که محیط مناسب، در بهبود بیماران نقش مهمی دارد. امروزه طراحان ساختمان بیمارستان و مدیران اجرایی آن، کوشش فراوانی در ایجاد محیط مناسب برای بیماران دارند. یکی از مواردی که در بخش های بستری و جراحی برای ایجاد محیط مناسب برای بیماران مورد ملاحظه قرار می گیرد، ایمنی می باشد. در مراقبت های درمانی، کیفیت خدمات ارائه شده و ایمنی بیماران کاملاً به یکدیگر مرتبط هستند. بنابراین بیمارستان عرفان، ارائه مراقبت ایمن و با کیفیت بالا را از وظایف حرفه ای، اخلاقی و قانونی خود می داند. موارد ایمنی در حوزه های مختلف بیمارستان به شرح زیر می باشد.

مدیریت بیمارستان
 •     مدیریت ارشد بیمارستان به ایمنی بیمار متعهد است.
 •     بیمارستان دارای برنامه ایمنی بیمار می باشد.
 •     بیمارستان ازداده های جمع آوری شده به منظور بهبود ایمنی ارائه خدمات استفاده می نماید.
 •     بیمارستان به منظور ارائه خدماتش، دارای وسایل و تجهیزات ضروری بدون نقص و با کارکرد مناسب می باشد.
 •     بیمارستان در تمامی اوقات شبانه روز به منظور ارائه خدمات ایمن، دارای کارکنانی واجد صلاحیت فنی و متخصص است.
 •     بیمارستان دارای خط مشی ها، راهنماهای بالینی و روش های استاندارد اجرایی در تمامی واحدها و خدمات پشتیبانی است.
 •     بیمارستان دارای سیستمی به منظور کاهش خطر ابتلا به عفونت می باشد.
 •     بیمارستان ایمنی خون و فرآورده های خونی را تضمین می نماید.
 •     بیمارستان تجویز ایمن تزریقات، سرم ها و واکسیناسیون را تضمین می کند.
 •     سیستم دارویی بیمارستان ایمن می باشد.
 •     سیستم بایگانی مدارک پزشکی بیمارستان کامل است.
محیط ایمن
 •     بیمارستان دارای محیط فیزیکی ایمن و بی خطر برای بیماران و ملاقات کنندگان می باشد.
 •     بیمارستان دارای سیستم ایمن مدیریت دفع پسماندها می باشد.
 •     بیمارستان برنامه مشخص و ویژه ای برای ارتقای حرفه ای کارکنان در زمینه ایمنی بیمار دارد.
آموزش مداوم
 •     بیمارستان صلاحیت کارکنان خود را خصوصاً به لحاظ سطح دانش بازبینی و تأیید می کند.
 •     بیمارستان پژوهش های مرتبط به ایمنی بیمار را به طور مستمر هدایت می کند.
دی ان ان