X

ملاقات در بخش های بیمارستان عرفان

پروتکل ملاقات همراهان در بخش های بیمارستان عرفان

با توجه به پاندمی بیماری کرونا و دستورالعمل های وزارت بهداشت، ترجیحا از ملاقات به صورت حضوری پرهیز نمائید.

  1. روزهای ملاقات در بخشهای ویژه (روزهای زوج و جمعه ها ساعت 15:30 الی 16:30) به روش گانینگ تنها یک نفر می باشد.
  2. روزهای ملاقات در بخش های عادی (همه روزه از ساعت 14:00 الی 17:00) حداکثر دو نفر می باشد.
  3. وسایل پیشگیری از عفونت شامل گان، روکفشی و ماسک برای استفاده همراهان در دسترس میباشد. شستشوی دست با محلول ضدعفونی کننده قبل از ورود به بخشهای ویژه الزامی است.
  4. فقط خانواده درجه یک بیماران اجازه ملاقات بیمار بخش ویژه را دارند.
  5. بیمارانی که پس از عمل جراحی به بخشهای ویژه منتقل میشوند به منظور حفظ آرامش بیمار و کنترل عفونت به مدت 24 ساعت ملاقات نخواهند داشت.
  6. حداکثر تعداد همراهان حاضر بر بالین بیمار در هنگام ملاقات 2 نفر خواهد بود.
  7. در غیر از ساعات مقرر در فوق، ملاقات بیماران ممنوع است.
  8. همراهان محترم از آوردن گل، شیرینی و مواد غذایی حدالامکان خودداری نمایند.

 

 

دی ان ان